ÉCRIVAINS JAPONAIS

Tanizaki Junichirô
Tanizaki Junichirô
Murakami Haruki
Murakami Haruki
Tsuji Hitonari
Tsuji Hitonari
Takuboku Ishikawa
Takuboku Ishikawa
Tawada Yôko
Tawada Yôko
Mishima Yukio
Mishima Yukio
Hirano Keiichirô
Hirano Keiichirô
Tanizaki au chat
Tanizaki au chat
Kaneko Mitsuharu
Kaneko Mitsuharu
Numa Shôzô
Numa Shôzô
Horie Toshiyuki
Horie Toshiyuki
Kawabata Yasunari
Kawabata Yasunari
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Kaikô Takeshi
Kaikô Takeshi
Natsume Sôseki
Natsume Sôseki
Shiba Ryôtarô
Shiba Ryôtarô
Kobayashi Hideo
Kobayashi Hideo
Akasegawa Genpei
Akasegawa Genpei
Shiga Naoya
Shiga Naoya
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ôe Kenzaburô
Ôe Kenzaburô
Nagai Kafû
Nagai Kafû
Abe Kôbô
Abe Kôbô
Nakagawa Hisayasu
Nakagawa Hisayasu
Kon Wajirō
Kon Wajirō
Nakagami Kenji
Nakagami Kenji
Mori Arimasa
Mori Arimasa
Genyû Sôkyû
Genyû Sôkyû

 En construction...

Yoshida Kenkô
Yoshida Kenkô
Murasaki Shikibu
Murasaki Shikibu
Kamo no Chômei
Kamo no Chômei
Akutagawa Ryûnosuke
Akutagawa Ryûnosuke
Sei Shônagon
Sei Shônagon
Ogawa Yôko
Ogawa Yôko